Uw kind

Herkent u dit? Uw kind: heel creatief, altijd bezig en vindingrijk. Op school is het echter niet altijd eenvoudig. Uw zoon of dochter heeft moeite met lezen, vaak ook met spellen en soms met rekenen. Toch weet u, en zegt de juf of meester regelmatig dat er meer in zit.

Als ouder wil je graag weten wat je kunt doen om het voor je kind makkelijker te maken op school. Misschien heeft uw kind zelfs al een dyslexieverklaring, maar geeft ook de geboden dyslexietraining niet de verwachte vooruitgang.

In de kernvisiemethode gaan we uit van de eigen leerstijl van het kind. De kinderen kunnen vaak prima aangeven wat er in hun hoofd gebeurt en hoe ze geholpen kunnen worden. De Kernvisiemethode laat een kind op een natuurlijk manier leren vanuit zijn eigen leerstijl. In korte tijd ziet een kind dat het wel in staat is om te leren en wel in staat is om te automatiseren. Schoolresultaten gaan met sprongen vooruit en het zelfvertrouwen van het kind ook!

 

De Kernvisie methode

Elke dag weer zien ongeruste ouders dat hun kinderen leerproblemen hebben. Deze problemen vertalen zich als automatiseringsproblemen, lees- en spellingproblemen, rekenproblemen. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten. Naast de achterstand op school die deze kinderen oplopen kunnen ze last hebben van concentratie stoornissen, faalangst en belemmerende overtuigingen (‘ik kan het toch niet’, ‘ik ben dom’).

Vaak geeft school aan, dat een kind ‘het’ niet kan, terwijl je zelf ziet en merkt dat je kind behoorlijk slim is. Wat is hier nu aan de hand?

Deze kinderen hebben één ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechter hersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en gevoelsmatig zijn ingesteld. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld.

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linker hersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld. Je kan eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen.

Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert; school zegt, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen dit automatiseringsproces verstoord en werkt deze methodiek niet.

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren.

En het resultaat hiervan is dat je kind weer plezier krijgt in leren , zijn/haar zelfvertrouwen herwint en weer gemotiveerder op school aan de slag gaat.

De Kernvisie methode maakt gebruik van het talent dat deze kinderen al hebben. Het leert hen woordbeelden te maken en deze actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Wanneer het kind deze “techniek” beheerst, kan dit ook worden toegepast op spellingsregels, tafels en rekenvarianten

Je kind ontdekt dat het wel goed kan leren en krijgt er weer zin in.


Het coachingtraject

 

De Kernvisie methode vormt de basis van iedere coaching. We starten met een intakegesprek. Op basis van dit gesprek kunnen we waarschijnlijk vaststellen of er resultaten te behalen zijn. Aansluitend aan het intakegesprek volgt de eerste coachingssessie.

In totaal gaan we uit van 5 à 7 coachingssessies, waarin het kind de technieken rondom de Kernvisie methode aanleert. De periode tussen de sessies is drie weken. In deze drie weken is het van groot belang voor het succes van de methode dat er thuis geoefend wordt. Het kind heeft dan de gelegenheid om het geleerde zichzelf eigen te maken. Daarbij heeft het kind jou, als begeleider, nodig.

Wat kan er aan de orde komen tijdens de sessies?

 • Lezen
 • Spellingkernvisie_logo
 • Lange klank/ korte klank
 • Twee letterklanken (eu, au, ou etc.)
 • Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
 • Automatisering rekensommen en de toepassing ervan
 • Automatisering tafels en de toepassing ervan
 • Klokkijken
 • Topografie
 • Leren van grote teksten
 • Concentratie verbetering
 • Faalangst bestrijding
 • Verbetering zelfbeeld


Tarieven

Per 1 juli 2018 is er vergoeding mogelijk voor de Kernvisie methode.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een vergoeding kunt u mij mailen, dan stuur ik u de nodige informatie per mail.

Tijdens het eerste contact wordt vaak al duidelijk of de Kernvisie methode geschikt is voor je kind en kan er een intake gepland worden. Aansluitend aan het intakegesprek wordt het eerste consult gepland. Tijdens de intake van een half uur, wordt duidelijk of de Kernvisie methode past bij de leerstrategie van je kind. De coachingssessies worden om de drie weken gepland, zodat je kind de gelegenheid heeft om te oefenen met de methode en zijn of haar eigen unieke leerstijl kan ontdekken. In de volgende sessie worden nieuwe elementen en technieken aangereikt, afgestemd op de leerproblemen en sterke kanten van je kind.

De kosten van de coaching bedragen:

 • Telefonisch contact en intake: gratis.
 • Coachingssessie (elke sessie duurt ongeveer een uur) € 80,-

We gaan bij een coachingstraject uit van 5 tot 7 sessies.

Het is de bedoeling dat er altijd een ouder aanwezig is bij de sessie.